fbpx

Bezplatná Online konzultácia

Čo môžem očakávať od bezplatnej online konzultácie?

Bezpečný prvý kontakt a vzájomné spoznanie sa

Prehľad ako pracujem

Úvodnú analýzu a zodpovedanie prípadných otázok

Ako pracujem a ako to prebieha?

V rámci komplexného programu sa na začiatku zameriame na vytvorenie tzv. "growth mindset" - uvedomenie si, že je možné zmeniť svoje správanie aj dynamiku vzťahov.

Zmapujeme hodnotovú orientáciu a preskúmame postoje, pričom identifikujeme myšlienkové vzorce a vnútorné naratívy, ktoré môžu spúšťať násilné správanie.

Tieto nahradíme nenásilnými alternatívami, čím sa klientovi otvorí cesta k vytváraniu vzťahov založených na vzájomnom rešpekte a dôvere.

O mne

Podieľam sa na riešení problematiky partnerského násilia na regionálnej aj na národnej úrovni v spolupráci s rôznymi štátnymi inštitúciami aj neziskovými organizáciami.

Širokému spektru klientov a klientok poskytujem svoje skúsenosti a zručnosti vo forme individuálnych konzultácií, alebo účasti v sociálno-výcvikovom programe.

Viac o mne

Po ukončení vysokoškolského štúdia psychológie som pracoval vo svojom odbore v prostredí ozbrojených zborov ako špecialista a aj na vedúcej pozícii.

Od roku 2013 sa venujem rozvoju ľudského potenciálu v korporátnom prostredí (rozvoj manažérskych zručností) a aj v oblasti pomoci jednotlivcom, najmä so zameraním na zvládanie vlastnej agresivity.

Po absolvovaní viacerých výcvikov zameraných na prácu s osobami dopúšťajúcimi sa násilia v partnerských vzťahoch pod vedením zahraničných expertov som sa stal prvým certifikovaným profesionálom v tejto oblasti na Slovensku.

Odkazy na médiá

Prácou s páchateľmi násilia ochraňujeme obete

Rozhovor Denník N, 17. apríl 2020

Mnohí muži sú z práce zvyknutí, že keď niečo povedia, tak sa to vykoná, a nechápu…“

Rozhovor Denník N, 18. september 2020

Psychológia domáceho násilia 1/3: Agresor

Podcast IPčko.sk, august 2020

Pracuje s páchateľmi domáceho násilia

Teleráno, 14 October 2020