fbpx

Služby a cenník

Ako pracujem a ako to prebieha?

V rámci komplexného programu sa na začiatku zameriame na vytvorenie tzv. "growth mindset" - uvedomenie si, že je možné zmeniť svoje správanie aj dynamiku vzťahov.

Zmapujeme hodnotovú orientáciu a preskúmame postoje, pričom identifikujeme myšlienkové vzorce a vnútorné naratívy, ktoré môžu spúšťať násilné správanie.

Tieto nahradíme nenásilnými alternatívami, čím sa klientovi otvorí cesta k vytváraniu vzťahov založených na vzájomnom rešpekte a dôvere.

Jednorázové sedenia

1 x 50 min. Individuálna konzultácia (osobne/online)

50 €

1x 90 min. Individuálna konzultácia / párová konzultácia (osobne/online)

70 €

Komplexné programy 

(cena platí pri objednaní balíku a platbe vopred)

Individuálny program (12 x 50 min.)

 

500 €

Skupinový program (24 x 90 min., 5-8 účastníkov, 2 facilitátori)

 

960 €

Pokiaľ stále váhate, využite možnosť bezplatnej online konzultácie

Máte otázku?